Motorway D404 in Croatia

Motorway exits

Državna cesta 404 - Brza cesta

Brza cesta

Rijeka - Draga

Lanes Exit Direction Draga (Read down) Direction Rijeka (Read up) Slip road Notes Also as
Luka Rijeka-Brajdica
Nadvožnjak teretni kolodvor HŽ Rijeka Brajdica
Brajdica 8
Tunel Peæine 1360m
Rijeèki Trgovaèki Centar
Tunel Peæine 1360m
Tunel Bobova 189m
Vežica 5061
Vijadukt Martinšæica II - 80m
Vijadukt Kostrena 110m
Draga A7 E65 Go to A7

<