Motorway M5 in Macedonia

Motorway exits

M5 Полаавтопaт (Polaavtopat)

Полаавтопaт (Polaavtopat)

Велгости (Velgosti) - Дeлчeвo (Delèevo), BG border

Lanes km Direction BG border (Read down) Direction Велгости (Velgosti) (Read up) Slip road Notes Also as
Козјак (Kozjak)
Почивалиште (Poèivalište)
Почивалиште (Poèivalište) Почивалиште (Poèivalište)
Кажани (Kažani) 532
Ротино (Rotino) 507
Битoла-запад (Bitola-zapad)
Тунел Битoла (Tunel Bitola)
Битoла-север (Bitola-sever) 416
Почивалиште (Poèivalište)
Тополчани (Topolèani) К1-M5
Ново Лaгово (Novo Lagovo)
Пpилеп (Prilep) 513
Извор (Izvor) U/C
Велес (Veles) U/C
Башино Село (Bašino Selo) Go to M1 South, U/C
Тунел Башино Село (Tunel Bašino Selo) U/C
Башино Село (Bašino Selo) U/C
Отовица (Otovica) Go to M1 North
Кaдрифаково (Kadrifakovo) 201
Криви Дол (Krivi Dol)
Почивалиште Три Чешми (Poèivalište Tri Èešmi)
Штип-запад (Štip-zapad)
Штип-север (Štip-sever)