Motorway A20 in The Netherlands

Motorway exits

Rijksweg 20

A20 Autosnelweg

Naaldwijk - Gouda

Lanes Exit Direction Gouda (Read down) Direction Naaldwijk (Read up) Slip road Notes Also as
Naaldwijk N213 N223
6 Maasdijk N220 E25
7 Maassluis E25
Parkeerplaats Aalkeet E25
Parkeerplaats Rijskade E25
8 Vlaardingen-West E25
9 Vlaardingen E25
E25
Knooppunt Kethelplein A4 Go to A4 E25
10 Schiedam-Noord E25
E25
11 Schiedam E25
E25
12 Spaanse Polder Rotterdam E25
Giessenbrug Delfshavense Schie E25
13 Overschie Rotterdam E25
Knooppunt Kleinpolderplein A13E19 Go to A13 E25
13 Overschie Rotterdam E19E25
E19E25
14 Centrum N471 Rotterdam E19E25
15 Crosswijk Rotterdam E19E25
Knooppunt Terbregseplein A16E19 Go to A16 E25
16 Prins Alexander Rotterdam E25
Parkeerplaats De Vink Parkeerplaats Maatveld E25
Cortlandt Aquaduct 15m Cortlandt Aquaduct 15m Zuidplaspolderkanaal E25
17 Nieuwerkerk a/d IJssel N219 E25
18 Moordrecht N456 E25
Knooppunt Gouwe A12 E25 E30 Go to A12
<