Motorways of Romania

Romania

Romania - România

Motorways - Autostrãzi (A)

Autostradã Centura Bucureºti Bucureºti Ring Motorway
Autostradã Banat Bucureºti (A0) - Piteºti (A12) - Curtea de Arges - Sibiu (A13) - Miercurea Sibiului - Sebeº (A10) - Orãºtie - Deva - Lugoj (A6) - Timiºoara (A9) - Arad (A11) - Nãdlac, H border
Autostradã Soarelui Bucureºti (A0) - Feteºti - Cernavodã - Constanþa (A4)
Autostradã Transilvania Bucureºti (A0) - Ploiesti (A7) - Comarnic - Braºov - Sighiºoara - Târgu Mureº (A8) - Câmpia Turzii - Turda (A10) - Cluj-Napoca - Zalãu - Suplacu de Barcãu (A15) - Oradea (A11) - Borº, H border
Autostradã Litoral Brãila (A14) - Tulcea - Babadag - Ovidiu - Constanþa (A2) - Port Constanþa - Mangalia, BG border
Autostradã Sud Bucureºti (A0) - Giurgiu, BG border
Autostradã Dunãrea Bucureºti (A0) - Alexandria - Craiova (A12) - Drobeta Turnu Severin - Orºova - Caransebeº - Lugoj (A1)
Autostradã Nord Ploieºti (A3) - Buzãu (A14) - Focºani - Bacãu (A13) - Roman - Sãbãoani - Târgu Frumos (A8) - Botoºani - Dorohoi, UA border
Autostradã MD border, Iaºi - Târgu Frumos (A7) - Târgu Neamþ - Poiana Largului - Ditrãu - Târgu Mureº (A3)
Autostradã Timiºoara (A1) - Stamora Moraviþa, SRB border
Autostradã Sebeº (A1) - Alba-Iulia - Aiud - Turda (A3)
Autostradã Arad (A1) - Oradea (A3)
Autostradã Piteºti (A1) - Slatina - Craiova (A6)
Autostradã Sibiu (A1) - Bacãu (A3)
Autostradã Buzãu (A7) - Ianca - Brãila (A4) - Galaþi, MD border
Autostradã Suplacu de Barcãu (A15) - Satu Mare
<