Motorway A2 in Romania

Motorway exits

Autostradã A2 - Autostradã Soarelui

Autostradã Soarelui

Bucureºti - Constanþa

Lanes Exit-km Direction Constanþa (Read down) Direction Bucureºti (Read up) Slip road Notes Also as
11 Bucureºti
12 Centura Bucureºti
14 Cernica 505 IC U/C
Pod Tânganu
20 Parcare Parcare
Pod Pasãrea
36 Fundulea
Pod Mostiºtea
49 Spaþiu Servicii Spaþiu Servicii
Pod Benga
Pod Sulimanu
Pod Profira
64 Cãlãraºi, Lehliu Garã
67 Spaþiu Servicii Spaþiu Servicii
75 Parcare Parcare
88 Spaþiu Servicii Spaþiu Servicii
99 Parcare Parcare
105 Drajna
111 Spaþiu Servicii Spaþiu Servicii
120 Parcare Parcare
131 Parcare Parcare
140 Spaþiu Servicii Spaþiu Servicii
143 Feteºti
144 Staþie Taxare Toll station
Pod Braþul Borcea 970m Dunãrea, Braþul Borcea
147 Ieºire (U-turn)
157 Ieºire (U-turn)
Pod Cernavodã 1640m Dunãrea
161 Cernavodã
166 Parcare Parcare
182 Medgidia, Murfatlar
186 Spaþiu Servicii Spaþiu Servicii
193 Pod peste Canalul Dunãrea - Marea Neagra Canalul Dunãrea - Marea Neagra
195 Parcare Parcare Parking area U/C
202 Centura Constanþa Go to A4
<