Motorway A2 in Slovenia

Motorway exits

A2 Gorenjsko-dolenjska avtocesta

Gorenjsko-dolenjska avtocesta

A border, Predor Karavanke - Ljubljana - Obrežje, HR border

Lanes Exit Direction HR border (Read down) Direction A border (Read up) Slip road Notes Also as
A Karawanken Autobahn Go to A11
Slovenia - Slovenija Austria - Österreich State border
Predor Karavanke / Karawankentunnel 7865m
Cestninska postaja Predor Karavanke
1 Jesenice-zahod
Poèivališèe Jesenice Poèivališèe Jesenice
Viadukt Podmežakla 1
Viadukt Podmežakla 2 - 148m
Viadukt Podmežakla 3 - 479m
Viadukt Podmežakla 4
2 Jesenice-vzhod
Poèivališèe Lipce Poèivališèe Lipce
Viadukt Moste 456m
Galerija Moste 184m Galerija Moste 184m
3 Vrba, Lesce
4 Radovljica
Poèivališèe Radovljica Poèivališèe Radovljica
Viadukt Zgoša 169m Viadukt Zgoša 193m
Viadukt Dobruša 326m Viadukt Dobruša 328m
5 Brezje
Cestninska postaja Brezje Toll station
Viadukt Peraèica 378m
Predor Ljubno 270m
Viadukt Ljubno 320m
Viadukt Lešnica 190m
6 Podtabor
7 Razcep Podtabor
Viadukt Tržiška Bistrica 421m Viadukt Tržiška Bistrica 426m
8 Kranj-zahod
Viadukt Rupovšèica 168m
9 Kranj-vzhod
Poèivališèe Voklo Poèivališèe Voklo
10 Brnik, Letališèe Ljubljana Ljubljana Airport
Cestninska postaja Torovo Toll station
11 Vodice
Poèivališèe Povodje Poèivališèe Povodje
12 Ljubljana-Šmartno
13 Ljubljana-Brod
14 Ljubljana-Šentvid
Predor Šentvid 1460m
14 Ljubljana-Šentvid
Predor Šentvid 1460m
15A Ljubljana-Podutik
15B Razcep Koseze Go to H3
16 Ljubljana-Brdo
36 Razcep Kozarje Go to A1
35 Ljubljana-zahod
Poèivališèe Barje Poèivališèe Barje
34 Ljubljana-center
33 Ljubljana-Rudnik
32 Ljubljana-jug
31 Razcep Malence Go to A1
Predor Debeli hrib 350m Predor Debeli hrib 373m
Predor Mali vrh 414m Predor Mali vrh 399m
17 Šmarje-Sap
18 Cikava
19 Grosuplje
20 Višnja Gora
Poèivališèe Podsmreka
Viadukt Ivanèna Gorica 210m
21 Ivanèna Gorica
Cestninska postaja Dob pri Šentvidu Toll station
22 Biè
Pokriti vkop Medvedjek 159m
Pokriti vkop Dolge dole 64m
23 Trebnje-zahod
Predor Lešèevje 386m Predor Lešèevje 382m
Viadukt Ponikve 319m Viadukt Ponikve 322m
24 Trebnje-vzhod
Poèivališèe Dul Planned
Viadukt Dole 308m
25 Mirna Peè
Pokriti vkop Karteljevski Klanec 291m
26 Novo Mesto-zahod
27 Novo Mesto-vzhod
Viadukt Maèkovec 353m
Viadukt Jelše 342m
Poèivališèe Starine Poèivališèe Starine
Viadukt Dobovo 256m
28 Kronovo
Viadukt Toplice 162m
29 Dubruška vas
30 Smednik
Poèivališèe Zaloke Poèivališèe Zaloke
31 Drnovo, Cestninska postaja Drnovo Toll station
Poèivališèe Griè Poèivališèe Griè
32 Brežice
Pokriti vkop Èatež 105m Pokriti vkop Èatež 105m
33 Obrežje, Poèivališèe Mokrice
Mejni prehod Obrežje Border crossing
Croatia - Hrvatska Slovenia - Slovenija State border
HR Posavska autocesta Go to A3
<