Motorway A4 in Slovenia

Motorway exits

A4 Podravska avtocesta

Podravska avtocesta

Slivnica - Gruškovje, HR border

Lanes Exit Direction HR border (Read down) Direction Slivnica (Read up) Slip road Notes Also as
7 Razcep Slivnica Go to A1, Go to H2
1 Aerodrom Maribor Airport
2 Marjeta na Dravskem polju
Cestninska postaja Prepolje For trucks & buses ONLY
3 Zlatolièje
Poèivališèe Dravsko polje Poèivališèe Dravsko polje
4 Hajdina
Viadukt Hajdina 284m
5 Razcep Draženci
6 Lancova vas Planned, open 2015
Cestninska postaja Podlehnik Planned, open 2015
7 Podlehnik Planned, open 2015
Poèivališèe Podlehnik Poèivališèe Podlehnik Planned, open 2015
8 Zakl Planned, open 2015
Mednarodni mejni prehod Gruškovje Border crossing
Croatia - Hrvatska Slovenia - Slovenija State border
HR Zagorska autocesta Go to A2
<