Motorway D3 in Slovakia

Motorway exits

Dia¾nica D3

Dia¾nica

Hrièovské Podhradie - Skalité, PL border

Lanes Exit-km Direction PL border (Read down) Direction Hrièovské Podhradie (Read up) Slip road Notes Also as
(0) Hrièovské Podhradie D1 E50 E75 Go to D1
2 Letisko Žilina 2090 Žilina Airport E75
Most Dolný Hrièov E75
Estakáda Horný Hrièov 1 - 168m Estakáda Horný Hrièov 1536m E75
Estakáda Horný Hrièov 2 - 270m E75
Estakáda Horný Hrièov 3 - 370m E75
8 Žilina-Západ 61 E75
Most Strážov 1500m E75
Tunel Považský Chlmec 2189m Tunel Považský Chlmec 2218m E75
Most Brodno 500m E75
13 Žilina-Sever 11 Go to S11 E75
11E75
Planned E75
18 Kysucké Nové Mesto 112095 Planned E75
Tunel Kysuca 584m Tunel Kysuca 584m Planned E75
Planned E75
(30) Odpoèívadlo Krásno nad Kysucou Planned E75
33 Krásno nad Kysucou 11 Planned E75
(34) Odpoèívadlo Ošèadnica Planned E75
11 E75
35 Ošèadnica 112013 Planned upgrade E75
Tunel Horelica 605m Planned upgrade 11AE75
Most Kysuca 448m Planned upgrade 11AE75
39 Èadca 11 Planned upgrade E75
U/C, open 2021 E75
Estakáda Podzávoz U/C, open 2021 E75
42 Èadca 11 U/C, open 2021 E75
(45) Svrèinovec 11R5 E75 Go to R5, Future R5 IC
Most Svrèinovec 368m
Tunel Svrèinovec 420m Tunel Svrèinovec 445m
Most Markov 405m Height 54m
Most Vàšok 440m Height 58m
(48) Odpoèívadlo Èierne
Most Èierne 300m
Most Valy 630m Height 86m
Most Èadeèka 710m Height 61m
Most Rieka 514m Height 62m
Tunel Po¾ana 898m Tunel Po¾ana 892m
Most Po¾ana
Most Do Fedora
Most Kudlov
58 Skalité 12
Most Serafínov 494m
(58) Odpoèívadlo Skalité
58 Skalité 12
(59) Poland - Polska Slovakia - Slovensko State border
PL Droga ekspresowa S1 Go to S1
<