Motorway R1 in Slovakia

Motorway exits

Rýchlostná cesta R1

Rýchlostná cesta

Trnava - Ružomberok

Lanes Exit Direction Ružomberok (Read down) Direction Trnava (Read up) Slip road Notes Also as
(0) Trnava 51Z
1 Trnava-Juh 51 Go to S51
2 Trnava-Modranka
(3) Trnava D1 E58 E75 Go to D1
6 Vlèkovce-Sever 1337 E58
Odpoèívadlo Vlèkovce E58
8 Vlèkovce-Juh 1280 E58
12 Sereï-Sever 1331 E58
14 Sládkovièovo 62 E58
16 Dolná Streda 507 E58
(17) Odpoèívadlo Dolná Streda Odpoèívadlo Dolná Streda E58
Most Váhovce-Šoporòa E58
21 Šintava 62573 E58
23 Šoporòa 1313 E58
27 Hájske-Mladý Háj 1653 E58
Odpoèívadlo Báb E58
29 Báb 1674 E58
Most Ve¾ké Zálužie E58
Odpoèívadlo Ve¾ké Zálužie Odpoèívadlo Ve¾ké Zálužie E58
Most Lehota 242m E58
(37) Lehota R8 Go to proposed R8, Proposed IC E58
(39) Nitra-Západ R1a Go to R1a E58
Most Lehota 130m E58
Most Kynek 140m E58
45 Nitra-Juh 562 new 64 Go to proposed S64 E58
Estakáda Èermáò 1200m E58
51 Nitra-Východ 51 E58
(52) Odpoèívadlo Selenec Odpoèívadlo Selenec Proposed rest area E58
Most Malanta 372m E58
Most Pohranice 760m E58
Most Obdokovce 499m E58
Most Hos
<