Motorway R2A in Slovakia

Motorway exits

Rýchlostná cesta R2a - Privádzaè Košice-Juh

Privádzaè Košice-Juh

Košice: Šaca - Barca

Lanes Exit-km Direction Barca (Read down) Direction Šaca (Read up) Slip road Notes Also as
50 E58
Šaca, US-Steel E58
E58
Ludvíkov Dvor 3401
future R2 E58
Go to R2, Planned IC with R2 E58
E58
Po¾ov 3402 Planned IC E58
Jasov 548 E58
Pereš E58
Letisko Košice 3415 E58
Local access E58
Sídlisko KVP, Sídlisko Západ 3404 E58
Nákupné centrum Optima E58
Nákupné centrum Cassovia E58
Alejová E58
Odpoèívadlo Barca Odpoèívadlo Barca E58
Barca E58
Privádzaè Košice-Sever PR3 E58 Go to PR3
<