Motorway R3 in Slovakia

Motorway exits

Rýchlostná cesta R3

Rýchlostná cesta

H border, Šahy - Hronský Beòadik

Lanes Exit-km Direction Hronský Beòadik (Read down) Direction H border (Read up) Slip road Notes Also as
H autóút Planned expressway E77
0 Slovakia - Slovensko Hungary - Magyarország State border E77
Most cez ŽSt Šahy Proposed E77
Most cez Ipe¾ Šahy Proposed E77
5 Šahy 15 Proposed E77
Most cez Ipe¾ Hrkovce Proposed E77
Most cez Ipe¾ Vyškovce Proposed E77
(9) Odpoèívadlo Semerovce Odpoèívadlo Semerovce Proposed E77
() Semerovce R7 Go to R7, Proposed E77
() Hronský Beòadik R1 Go to R1, Proposed
() Zvolen R1 Go to R1, Proposed

Handlová - Martin

Lanes Exit-km Direction Martin (Read down) Direction Handlová (Read up) Slip road Notes Also as
(49) Handlová R2 E572 Go to R2, Planned
(47) Tunel Remata 3400m Tunel Remata 3400m Planned
40 Sklené 65 Planned
Horná Štubòa 65
34 Šturec 14 65
65
28 Turèianske Teplice 2174 Planned
Most Mošovce 108m Planned
Mošovce 2159 Planned
Most Karlová 152m Planned
(18) Odpoèívadlo Karlová Planned
16 Rakovo 65 Planned
Most Blatnický potok 257m Planned
Most Ploská 287m Planned
Most Žabokreky 193m Planned
7 Martin-Juh, Dražkovce 2145 Planned
Most Košúty 117m Planned
2 Martin-Sever 18 U/C, open 06/2015
0 Martin D1 E50 Go to D1, U/C, open 06/2015

Ružomberok - Trstená, PL border

Lanes Exit-km Direction PL border (Read down) Direction Hubová (Read up) Slip road Notes Also as
0 Ružomberok-Západ D1 E50 Go to D1, Planned
Most Hubová Planned
Planned
Most Komjatná Planned
Most Žaškov Planned
11 Dolný Kubín-Juh 59 Planned
Most Vyšný Kubín Planned
Tunel Dolný Kubín 1 - 1569m Tunel Dolný Kubín 1 - 1569m Planned
Most Medzihradné Planned
Tunel Dolný Kubín 2 - 3004m Tunel Dolný Kubín 2 - 3004m Planned
17 Dolný Kubín-Sever 59 Planned
Oravský Podzámok 59E77
Most Široká E77
Most Oravský Podzámok 717m E77
Most Za vodou E77
Most Dolná Lehota E77
Most Horná Lehota E77
Horná Lehota 59E77
Dlhá nad Oravou 59 Planned E77
Most Krivá Orava, Planned E77
Tunel Biela skala 560m Tunel Biela skala 560m Planned E77
Podbie¾ 584 Planned E77
Tvrdošín-Juh / Nižná 59 Planned E77
Tvrdošín-Sever 59 E77
Most Trsteník 90m E77
6 Trstená 520 E77
E77
4 Trstená 59 E77
0 Poland - Polska Slovakia - Slovensko State border E77
PL Droga krajowa 7 E77
<