Motorway R7 in Slovakia

Motorway exits

Rýchlostná cesta R7

Rýchlostná cesta

Bratislava - Luèenec

Lanes Exit-km Direction Luèenec (Read down) Direction Bratislava (Read up) Slip road Notes Also as
(0) Bratislava-Prievoz D1 61 Go to D1, U/C, open 2020
1 Bratislava-Vlèie Hrdlo U/C, open 2020
Most Malý Dunaj U/C, open 2020
4 Bratislava-Nový prístav Proposed IC
Ekodukt Ekodukt U/C, open 2020
(8) Bratislava-Juh D4 E58 E75 Go to D4, U/C, open 2020
Ekodukt Ekodukt U/C, open 2020 E575
13 Kalinkovo 1056 Proposed IC E575
15 Dunajská Lužná 63 U/C, open 2020 E575
20 Šamorín 503 U/C, open 2020 E575
Odpoèívadlo Macov Odpoèívadlo Macov U/C, open 2020 E575
31 Holice 63 1390 U/C, open 2020 E575
63 E575 U/C, open 2020
38 Dunajská Streda-Západ 63 Proposed
Dunajská Streda-Stred 1418 Proposed
Dunajská Streda-Juh 63 507 Proposed
Dunajská Streda-Východ 63 572 Proposed
Odpoèívadlo Ohrady Odpoèívadlo Ohrady Proposed
Most Malý Dunaj Proposed
Trstice 561 Proposed
Most Èierna voda Proposed
Neded 573 Proposed
Odpoèívadlo Neded Odpoèívadlo Neded Proposed
Most cez Váh Neded Proposed
Nové Zámky 64 Go to S64, Proposed
Bešeòov 511 Proposed
Odpoèívadlo Bešeòov Odpoèívadlo Bešeòov Proposed
Èaka 75 Proposed
Svodov 75 Proposed
Tekovské Lužany 75 Proposed
Šarovce 75 Proposed
Most Hron Proposed
Zbrojníky 75 Proposed
Demandice 564 Proposed
Semerovce R3 E77 Go to R3, Proposed
Èebovce Proposed
Ve¾ký Krtíš 527 Proposed
Dolná Strehová 591 Proposed
Luèenec-Západ 75 Proposed
Luèenec-Sever R2 E572 Go to R2, Proposed
<