Motorway R8 in Slovakia

Motorway exits

Rýchlostná cesta R8

Rýchlostná cesta

Nitra - Bánovce na Bebravou

Lanes Exit-km Direction Bánovce nad Bebravou (Read down) Direction Nitra (Read up) Slip road Notes Also as
(0) Nitra-Západ R1 E58 Go to R1, Proposed
Most Radošinka Proposed
14 Výèapy-Opatovce 65 Proposed
Most Koniarovce Proposed
Most Hrušovany Proposed
(23) Odpoèívadlo Kamanová Proposed
32 Topo¾èany 65 Proposed
Nitriansky most Solèany Proposed
Nitriansky most Bošany Proposed
44 Chynorany 65 Proposed
(55) Bánovce nad Bebravou R2 E572 Go to R2, Proposed
<