Motorway S60 in Slovakia

Motorway exits

Štátna cesta 60 - Žilinský okruh

Štátna cesta

Žilinský okruh

Lanes km Direction Counterclockwise (Read down) Direction Clockwise (Read up) Slip road Notes Also as
x 0 Bratislava, Bytèa 60 61 Go to S60 down
0,2 Martina Rázusa
0,8 Centrum, Hôrky 2099
x 1 Prievidza, Rajec 64 Go to S64
1,5 Hliny
2 Vlèince, Obchodné centrum Dubeò
3 Nemocnica
3,3 Poprad, Martin - Centrum 18
3,6 P.O. Hviezdoslava
x 4 Terchová 583A
5,5 Kysucká
x 6 Èadca 11 Go to S11
x 6,5 Bratislava, Bytèa 60 61 Go to S60 up
<