Motorways of Vietnam

Vietnam

Vietnam - Việt Nam

Expressways

1A Expressway Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon) - Bien Hoa
2 Expressway Hà Nội 河内 - Thang Long Bridge (above Red River/Sông Hồng) - Noi Bai (Hanoi International Airport)
5 Expressway Hà Nội 河内 - Hai Duong - Hai Phong
<